W życiu osobistym i wspólnotowym, każdy jest wspierany przez osobę towarzyszącą (tzw. akompaniatora). Akompaniator proponuje towarzyszenie, które ma pomagać żyć w harmonii z wolnym i odpowiedzialnym wyborem zaangażowania we Wspólnocie w odpowiedzi na Boże powołanie. Rolą osoby towarzyszącej jest udzielanie rad prowadzących do wskazania możliwych wyborów, by osoba akompaniowana była w stanie sama, w wolności podejmować decyzje. Poprzez akompaniament Wspólnota oferuje każdemu ze swoich członków miejsce, w którym może zostać wysłuchany, przyjęty, może otrzymać radę, dzielić się swoim życiem.

Wszystko o czym mówi się podczas akompaniamentu jest poufne.

Akompaniatorem zostaje osoba, na którą zgodzi się ten, komu ma towarzyszyć i zawsze może nastąpić zmiana.

Start typing and press Enter to search