14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby ukrzyżowany. Gdyby nie było krzyża, Życie nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa. Gdyby nie było przybite gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda dla oczyszczenia świata, dokument grzechu nie zostałby zniszczony, nie otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy się drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. Jeśliby nie było krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy (św. Andrzej z Krety)

Dziś w Kościele obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które jest zarazem patronalnym świętem misji Chwalebnego Krzyża w naszej Wspólnocie.

Godząc się na szczególne zjednoczenie z Męką i dziełem Odkupienia Chrystusa, który wypełnił je przez swój Krzyż i Zmartwychwstanie, przez podjęcie misji Chwalebnego Krzyża, bracia i siostry rozeznają powołanie do ewangelizacji przez dopełnianie niedostatków udręk Chrystusa w swoim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1, 24).

Nie czynimy tego jednak wyłącznie ze względu na osobiste uświęcenie, ale przede wszystkim by wspierać i prowadzić braci i siostry we Wspólnocie do przeżywania trudności i cierpień, zarówno małych jak i dużych, w zjednoczeniu z miłością Jezusa oraz w ufności, że już teraz żyją w radości Zmartwychwstania (Zwyczajnik Wspólnoty).

W imieniu wszystkich członków Chwalebnego Krzyża, życzę radosnego świętowania oraz pragnienia zgłębiania tej tajemnicy naszej wiary, abyśmy za św. Pawłem mogli powiedzieć:Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

Blog ten powstał na potrzeby misji Chwalebnego Krzyża. Jak słyszeliśmy podczas tegorocznych rekolekcji w Paray le Monial – branie krzyża w naszej codzienności nie zawsze jest takie oczywiste.

Aby odpowiadać na co dzień na powołanie do zjednoczenia z Męką Pana Jezusa musimy Go poznać, a poznajemy towarzysząc Mu tak jak prosił o to apostołów w Ogrójcu. Tylko przyjmując Jego bezgraniczną miłość możemy odpowiedzieć “tak”.

Start typing and press Enter to search