Czy muzułmanie wierzą w tego Boga co my?

Czy jesteś ciekawy:

Czy islam to religia pokoju?
Czy islam naucza tego samego co chrześcijaństwo?
Jaka jest różnica w statusie kobiety w islamie i w chrześcijaństwie?
Czy muzułmanie będą zbawieni?
Kim był Mahomet i czy istnieją jakieś dowody jego istnienia?
Czy islam rozprzestrzenił się w podobny sposób jak chrześcijaństwo?
Jak islam patrzy na chrześcijan, Jezusa i Maryję?
Jak chrześcijaństwo patrzy na islam?

Jeśli tak, zapraszamy
we wtorek 27 lutego o 19.15
do krypty Kościoła Seminaryjnego przy Krakowskim Przedmieściu 52/54 w Warszawie. W programie modlitwa uwielbienia, wykład, pytania, rozmowy przy herbacie i ciastku.

Naszym prelegentem będzie dr Mariusz Sulkowski: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Politologii). Absolwent Instytutu Polityki Społecznej (2006 r.) oraz Katedry Europeistyki (2009 r.) UW. Autor m.in. Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech (Warszawa 2012), publikacji poświęconych kwestiom wielokulturowości w Europie oraz polityce normatywnej UE wobec Kosowa. Zainteresowania badawcze: tożsamość europejska, wielokulturowość, relacje religii i polityki, islam w Europie, myśl Erica Voegelina.

https://www.facebook.com/events/146367672697317/

Start typing and press Enter to search