REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego emmanuel.info.pl należącego do Stowarzyszenia Kościelnego Emmanuel z siedzibą przy ul. Filtrowej 83/29, 02-032 Warszawa. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższych zasad regulaminu.
 2. Kontakt ze Stowarzyszeniem możliwy jest za pośrednictwem:
  1. Poczty:
   Biuro Wspólnoty Emmanuel
   ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
  2. Adresu poczty elektronicznej: polska@emmanuel.info.pl
  3. Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy pod numerami telefonów: +48 506 066 622
 3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem /regulamin/ w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, jego utrwalenie poprzez zapisanie na nośniku danych i/lub wydrukowanie.

II. Definicje

 1. Operator – Operatorem i właścicielem Serwisu jest Stowarzyszenie Kościelne Emmanuel z siedzibą przy ul. Filtrowej 83/29, 02-032 Warszawa, NIP 701-00-36-701, Regon 140643318.
 2. Użytkownik – każda osoba przeglądająca strony Serwisu emmanuel.info.pl.
 3. Członek – osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym emmanuel.info.pl.
 4. Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik emmanuel.info.pl może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w serwisie.

III. Warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:
  1. Dostęp do komputera podłączonego do sieci Internet.
  2. Posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
  3. Włączenie w przeglądarce obsługi Javascript oraz plików Cookies.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. Korzystania z Serwisu z poszanowaniem innych osób oraz w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  2. Korzystania z Serwisu nie zakłócając w sposób umyślny jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie do tego celu specjalnych programów i/lub urządzeń.
  3. Korzystania z serwisu jedynie na użytek osobisty – w szczególności zabronione jest pobieranie zawartych na stronach Serwisu treści w tym zdjęć, tekstów, opisów oraz filmów w celach komercyjnych.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania treści wprowadzonych przez użytkowników oraz zablokowania konta użytkownikom, również w przypadku złamania powyższych zasad.

IV. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do serwisu, materiałów graficznych, dźwiękowych, tekstowych, wideo i innych należą do Operatora i nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w części ani w całości z wyjątkiem użytku osobistego.
 2. Umieszczając w serwisie swoje projekty, ich opisy, oraz komentarze, pytania i odpowiedzi, a także wszelkie inne materiały graficzne, dźwiękowe, tekstowe i wideo, autorzy zgadzają się na nieodpłatne udostępnienie licencji do ich wykorzystania w Serwisie Operatora oraz w celach promocyjnych serwisu.

V. Ograniczenia odpowiedzialności

Operator nie ponosi odpowiedzialności za: żadne szkody wynikłe w wyniku używania bądź nieużywania tego serwisu,
treści publikowane przez użytkowników, błędy i przerwy w dostępności serwisu, włączając w to utratę danych.

VI. Prywatność

Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

VII. Postanowienia końcowe

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do powyższego Regulaminu informując o tym użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji. Zmiany te wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 2016-11-30

Start typing and press Enter to search