Nawet, gdy w sercu mym szaleje burza,
podnoszę do Ciebie Jezu wzrok,
a w miłościwym Twym spojrzeniu czytam:
Dziecko, dla Ciebie uczyniłem niebo.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Niech Chrystus Zmartwychwstały
wydobywa nas z otchłani śmierci i przynosi nam światło życia.

Pozostańmy w blasku Jego Zmartwychwstania,
byśmy otuleni Jego miłością
odnajdywali właściwą drogę do Ojca
i pokonywali na niej  wszelkie trudności i ciemności.

 

Joanna i Szymon Jurksztowiczowie – Odpowiedzialni za Prowincję Zachodnią
Anita i Arkadiusz Gemrowie – Odpowiedzialni za Prowincję Południową
Maria i Marcin Rossowie – Odpowiedzialni za Prowincję Centralną
Mirosława i Arkadiusz Cetnerowie – Koordynatorzy Wspólnoty Emmanuel w Polsce

Start typing and press Enter to search