Każdy z członków Wspólnoty może brać udział w co miesięcznych spotkaniach wspólnotowych (są to weekendy lub dni skupienia).

Jest to uprzywilejowane miejsce życia braterskiego poprzez spotkania, wspólną modlitwę, liturgię, formację, świadectwa i służby. Podczas weekendów spotykają się członkowie mieszkający w jednym regionie. Raz lub dwa razy w roku organizowane są weekendy ogólnokrajowe, które są wspaniałą okazją do spotkania braci i sióstr mieszkających daleko.

Start typing and press Enter to search