1-sze czytanie: Kpł 19: 1-2,11-18
Psalm: 18: 8-10, 15
Ewangelia: Mt 25: 31-46

Temat dnia: Miłosierdzie i współczucie

Słowo dnia:
“Zaprawdę, powiadam wam: ,Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Mt 25, 40)

Medytacja: Matka Teresa
“Bądź dobry i miłosierny. Niech nikt nie przyjdzie do ciebie bez odchodzenia lepszym i bardziej radosnym. Bądź żywym wyrazem dobroci Boga – życzliwość pokazuj na twarzy, w oczach, w uśmiechu, życzliwość, uprzejmość w pozdrowieniu, który jest pełen ciepła itd. W ubogim człowieku dotykamy tak naprawdę ciała Chrystusa. W ubogim człowieku jest głodny Chrystus, którego karmimy, nagi Chrystus, którego ubieramy – to bezdomny Chrystus, któremu udzielamy schronienia.

To nie jest tylko kwestia chleba, braku odzieży, czy też potrzeby domu z cegły. Dzisiaj Chrystus jest głodny w naszych ubogich. Ale nawet bogaci są głodni miłości, uwagi, tego, by ktoś ich pragnął, by mieć kogoś bliskiego.

Matka Teresa

Małe postanowienie dnia:
Spójrz ze współczuciem na ludzi wokół ciebie, podyskutuj w rodzinie o dziełach miłosierdzia, a następnie wybierz osobę, z którą identyfikuje się Jezus, i w której chce, by Mu służyć.

Start typing and press Enter to search