Pierwsze czytanie: Iz 58:1-9a
Psalm 50 (51):3-4, 5-6ab, 18-19
Ewangelia: Mt 9:14-15

Temat dnia: Miłosierdzie i post; prawdziwy post

Słowo Boże:
“Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram […]. Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?” (Iz 58:6-7)

Medytacja:
“Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych.”

Papież Franciszek, Bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 11 kwietnia 2015.

Mały krok: Wybierz ubogą osobę którą chciałbyś zaprosić na posiłek i ofiaruj swoją modlitwę serca w intencji tej osoby.

Start typing and press Enter to search