Ksiądz Piotr Mazurkiewicz

Ksiądz Piotr, absolwent Wydziału Elektrycznego PW (1983), ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie i w 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował potem na ATK, gdzie rozpoczął pracę naukowo – dydaktyczną, a w 1996 r. obronił doktorat z zakresu socjologii. W roku 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych w roku 2009.

Pracuje z młodymi ludźmi jako nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W ramach pracy naukowej bardzo dużo czyta, pisze i podróżuje. Jest autorem kilku książek i niezliczonych publikacji prasowych.

W latach 2008-2012 pełnił funkcję sekretarza generalnego Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w Brukseli, prowadząc nadal zajęcia ze studentami w Warszawie.

Wspólnotę Emmanuel spotkał w roku 1997. Od tamtego czasu wiernie uczestniczy w jej życiu i dziełach ewangelizacyjnych jako kapłan. Od wielu lat pełni też rolę asystenta kościelnego Wspólnoty, do której to wstąpił, ku wielkiej radości braci i sióstr, w roku 2012.

Bardzo lubi góry – letnie wędrówki po tatrzańskich szlakach i narciarskie wyprawy zimą. Kiedy pozwalają na to czas i odległość do pokonania, jako środek lokomocji wybiera rower.

Ksiądz Henryk Otremba

Ksiądz Henryk święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. W tym samym roku przez krótki okres czasu był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach Brynowie. Ze Wspólnotą zetknął się w 1997 r. przy okazji wyjazdu na ŚDM do Paryża i od tego czasu utrzymywał z nią stały kontakt. W latach 1998-2001 pełnił posługę w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, a następnie, do czasu wyjazdu do Francji, pracował w parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębim-Zdroju. Od roku 2002 do 2004 przebywał na stażu w parafii St. Giniez w Marsylii. Tam też oficjalnie podjął swoje pierwsze kroki we Wspólnocie. Pracował jako kapłan Wspólnoty Emmanuel najpierw przez 2 lata w formacyjnym Domu Św. Józefa w Namur w Belgii, a następnie przez 6 lat był wikariuszem w parafii wspólnotowej Notre Dame de l’Arc w Aix-en-Provence.

Obecnie jest rezydentem w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Katowicach.

Lubi grać na gitarze, jest członkiem zespołu Priestband.

Ksiądz Wojciech Janyga

Ksiądz Wojtek pochodzi z Poznania a z wykształcenia jest prawnikiem. Wspólnotę Emmanuel poznał w 2000 r. w akademiku w Bonn, dzięki przyjacielowi, z którym organizowali modlitwy dla studentów. Członkiem Wspólnoty jest od 2002 r. i to właśnie tam zdecydował się odpowiedzieć na powołanie do kapłaństwa. Święcenia przyjął w 2012 r.

Uwielbia góry, sport (szczególnie koszykówkę) i podróże, zwłaszcza wyprawy rowerowe po Polsce wschodniej i południowo – wschodniej. Pasjonuje się Biblią i teologią, interesuje się też historią i filozofią. Bardzo lubi czytać: z książek najbardziej zainspirował go “Władca Pierścieni”, a filmem, z którym łączy najlepsze wspomnienia z młodości jest “Indiana Jones”.

Najcenniejszy dar od Pana Boga, poza rodziną, to wspaniali przyjaciele, zapewnia, że nic cenniejszego na tym świecie nie ma i ma nadzieję, że choć ich na ten świat ze sobą nie przyniósł, to przynajmniej ich stąd z pomocą Bożą zabierze do Nieba.

Obecnie jest rezydentem w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie (na Wrzecionie).

Ksiądz Jerzy Jastrzębski

Ks. Jurek po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjął świecenia kapłańskie w dniu 13.05.2000 r. Studiował także retorykę na Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz homiletykę na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Napisał doktorat poświęcony Prymasowi Tysiąclecia. Od wielu lat promuje nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego poprzez prelekcje, audycje radiowe i telewizyjne i rekolekcje w Polsce i za granicą. Opublikował min. książkę pt: “Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej” i płyty “Pakiet dla rodziny Prymasa Tysiąclecia” oraz “Pakiet dla państwa Prymasa Tysiąclecia”. Od roku 2010 pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie wykłada homiletykę, retorykę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

Wspólnotę Emmanuel spotkał w 2013 roku podczas Kongresu Nowej Ewangelizacji w Warszawie i od tego momentu stopniowo zaczął wyłaniać się nowy kierunek w jego życiu. Jak mówi: „Bóg długo czekał na moje <<Tak>>. Bóg jest bardzo cierpliwy. Wierzę, że dołączając do Wspólnoty Emmanuel rozpocząłem nowy, piękny i tajemniczy etap drogi do Boga. Wierzę, że możemy się wzajemnie ubogacać miłością”.

Obecnie posługuje jako wikariusz w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na warszawskim Nowym Mieście, gdzie uczestniczy też we wspólnotowych misjach. .

Lubi słuchać Mozarta i Vivaldiego, spacerować nad morzem oraz pielgrzymowanie na Camino de Santiago de Compostella, dokąd dotarł już kilka razy pieszo, samochodem i… płynąc „Pogorią” po Oceanie Atlantyckim.

Ksiądz Mikołaj Dobosz

Diakon Mateusz Szybiak

img_20200610_195854mae

Niesamowicie być diakonem :)! - Mateusz Szybiak

Start typing and press Enter to search