Ksiądz Piotr Mazurkiewicz

Ksiądz Piotr, absolwent Wydziału Elektrycznego PW (1983), ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie i w 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował potem na ATK, gdzie rozpoczął pracę naukowo – dydaktyczną, a w 1996 r. obronił doktorat z zakresu socjologii. W roku 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych w roku 2009.

Pracuje z młodymi ludźmi jako nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W ramach pracy naukowej bardzo dużo czyta, pisze i podróżuje. Jest autorem kilku książek i niezliczonych publikacji prasowych.

W latach 2008-2012 pełnił funkcję sekretarza generalnego Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w Brukseli, prowadząc nadal zajęcia ze studentami w Warszawie.

Wspólnotę Emmanuel spotkał w roku 1997. Od tamtego czasu wiernie uczestniczy w jej życiu i dziełach ewangelizacyjnych jako kapłan. Od wielu lat pełni też rolę asystenta kościelnego Wspólnoty, do której to wstąpił, ku wielkiej radości braci i sióstr, w roku 2012.

Bardzo lubi góry – letnie wędrówki po tatrzańskich szlakach i narciarskie wyprawy zimą. Kiedy pozwalają na to czas i odległość do pokonania, jako środek lokomocji wybiera rower.

Ksiądz Henryk Otremba

Ksiądz Henryk święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. W tym samym roku przez krótki okres czasu był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach Brynowie. Ze Wspólnotą zetknął się w 1997 r. przy okazji wyjazdu na ŚDM do Paryża i od tego czasu utrzymywał z nią stały kontakt. W latach 1998-2001 pełnił posługę w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, a następnie, do czasu wyjazdu do Francji, pracował w parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębim-Zdroju. Od roku 2002 do 2004 przebywał na stażu w parafii St. Giniez w Marsylii. Tam też oficjalnie podjął swoje pierwsze kroki we Wspólnocie. Pracował jako kapłan Wspólnoty Emmanuel najpierw przez 2 lata w formacyjnym Domu Św. Józefa w Namur w Belgii, a następnie przez 6 lat był wikariuszem w parafii wspólnotowej Notre Dame de l’Arc w Aix-en-Provence.

Obecnie jest rezydentem w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Katowicach.

Lubi grać na gitarze, jest członkiem zespołu Priestband.

Ksiądz Wojciech Janyga

Ksiądz Wojtek pochodzi z Poznania a z wykształcenia jest prawnikiem. Wspólnotę Emmanuel poznał w 2000 r. w akademiku w Bonn, dzięki przyjacielowi, z którym organizowali modlitwy dla studentów. Członkiem Wspólnoty jest od 2002 r. i to właśnie tam zdecydował się odpowiedzieć na powołanie do kapłaństwa. Święcenia przyjął w 2012 r.

Uwielbia góry, sport (szczególnie koszykówkę) i podróże, zwłaszcza wyprawy rowerowe po Polsce wschodniej i południowo – wschodniej. Pasjonuje się Biblią i teologią, interesuje się też historią i filozofią. Bardzo lubi czytać: z książek najbardziej zainspirował go “Władca Pierścieni”, a filmem, z którym łączy najlepsze wspomnienia z młodości jest “Indiana Jones”.

Najcenniejszy dar od Pana Boga, poza rodziną, to wspaniali przyjaciele, zapewnia, że nic cenniejszego na tym świecie nie ma i ma nadzieję, że choć ich na ten świat ze sobą nie przyniósł, to przynajmniej ich stąd z pomocą Bożą zabierze do Nieba.

Obecnie jest rezydentem w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie (na Wrzecionie).

Ksiądz Jerzy Jastrzębski

Ks. Jurek po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przyjął świecenia kapłańskie w dniu 13.05.2000 r. Studiował także retorykę na Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz homiletykę na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Napisał doktorat poświęcony Prymasowi Tysiąclecia. Od wielu lat promuje nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego poprzez prelekcje, audycje radiowe i telewizyjne i rekolekcje w Polsce i za granicą. Opublikował min. książkę pt: “Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej” i płyty “Pakiet dla rodziny Prymasa Tysiąclecia” oraz “Pakiet dla państwa Prymasa Tysiąclecia”. Od roku 2010 pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie wykłada homiletykę, retorykę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej.

Wspólnotę Emmanuel spotkał w 2013 roku podczas Kongresu Nowej Ewangelizacji w Warszawie i od tego momentu stopniowo zaczął wyłaniać się nowy kierunek w jego życiu. Jak mówi: „Bóg długo czekał na moje <<Tak>>. Bóg jest bardzo cierpliwy. Wierzę, że dołączając do Wspólnoty Emmanuel rozpocząłem nowy, piękny i tajemniczy etap drogi do Boga. Wierzę, że możemy się wzajemnie ubogacać miłością”.

Obecnie posługuje jako wikariusz w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na warszawskim Nowym Mieście, gdzie uczestniczy też we wspólnotowych misjach. .

Lubi słuchać Mozarta i Vivaldiego, spacerować nad morzem oraz pielgrzymowanie na Camino de Santiago de Compostella, dokąd dotarł już kilka razy pieszo, samochodem i… płynąc „Pogorią” po Oceanie Atlantyckim.

Ksiądz Mikołaj Dobosz

ksia-emmanuela2

Start typing and press Enter to search