Domostwa to spotkania mające na celu wparcie i ożywianie zaangażowania każdego z członków Wspólnoty w zakresie praktyki życia w duchu adoracji, współodczuwania i ewangelizacji. Członkowie jednego domostwa – 6 do 10 osób  reprezentujących różne stany życia – spotykają się regularnie raz w tygodniu.

Domostwo zaczyna się modlitwą uwielbienia, po której dzielimy się Słowem Bożym, świadectwem naszego życia i modlimy się jedni za drugich. Domostwa są podstawowym miejscem, w którym toczy się życie wspólnotowe.

Start typing and press Enter to search