KOCHAJ… WIĘCEJ

Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
Otwórz się ku ubogim i chorym.
Użyczaj ze swego.
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

Stefan Kardynał Wyszyński

pexels-sarwer-e-kainat-welfare-3996734
pexels-rodnae-productions-5875444

Łk 10, 36-37

Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?” On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!”

Start typing and press Enter to search