Eucharystia

Twój Bóg, Stworzyciel twój

Ref.
O gdybyś znał Boży dar,
to ty byś prosił Mnie, bym dał ci pić.
Jam jest twój Bóg, Stworzyciel twój.
Złóż głowę na sercu Mym.

1.
Ja jestem Bogiem, stworzyłem cię,
w łonie twej matki nadałem ci kształt.
Więc się nie lękaj, bo cię wykupiłem
i wszystko oddałem byś żył.

2.
Kiedy przez wody iść będziesz,
gdy pójdziesz przez ogień, Ja też pójdę tam.
Wziąłem za rękę, nazwałem imieniem,
bo drogim tyś jest w oczach Mych.

3.
Jam Izraela Bóg, Stwórca, Zbawiciel.
Świat cały jest dziełem Mych rąk.
Sam rozpostarłem niebiosa i ziemię,
rozlałem bezkresy jej wód.

4.
Pójdę przed tobą ujarzmić narody
i skruszyć miedziane podwoje.
Góry wygładzę i bramy otworzę,
bo ciebie wybrałem, Jakubie.

5.
Skarby schowane, bogactwa
głęboko ukryte przekażę ci,
wiedz, że Ja jestem twym Panem i Bogiem
i nie ma innego prócz Mnie.

Tytuł oryginalny: Je suis ton Dieu, ton Créateur (REF: 15-20)
Słowa i muzyka: Emmanuel Songs (C. Blanchard)
© 2003, Editions de l’Emmanuel, 26 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search