Zawierzenie

O Panie mój, pokładam ufność w Tobie

Ref.
O Panie mój, pokładam ufność w Tobie,
to Ty dajesz pewność krokom mym.
Ty nie dasz bym zabłądził na Twej drodze,
swym ciałem codziennie wzmacniasz mnie.

1.
Złóż szatę smutku, zwątpienia i łez,
Twój Zbawca pamięta o Tobie,
Przyoblec płaszczem Swym pragnie Cię Pan,
włożyć ci na głowę wieniec chwały!

2.
Przerzuć swą troskę na Pana, a On
podtrzyma cię w swym miłosierdziu.
On nie dozwoli, by zachwiał się ten,
który złożył w Nim swoja nadzieję.

3.
Pan cię wspomoże na każdej z twych dróg
stać będzie jak cień przy twym boku,
w Nim znajdziesz wolność, schronienie i On
rany twe uleczy Swą miłością.

4.
W Bogu odpocznij ma duszo, bo w Nim
odnajdziesz swoją nadzieję
On mą opoką, On zbawieniem mym,
On mą twierdzą, więc się nie zachwieje!

5.
Do Ciebie Panie dziś wznoszę mój wzrok,
me oczy wpatrzone są w Ciebie,
bo tylko w Tobie ma ufność i moc,
Ty mi okazujesz miłosierdzie.

Słowa i muzyka na pods* Jer I Ps: M.Gierycz
© 2004, Wspólnota Emmanuel
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search