Uwielbienie

Nasz Pan, nasz Bóg

Ref.
Nasz Pan, nasz Bóg,
radością jest naszych serc.
Nasz Pan, nasz Bóg,
Swym Duchem obdarza nas.

1.
Nową pieśń śpiewajmy Mu,
On czyni wielkie rzeczy.
Wyzwolenie daje nam
w ramionach świętości swej.

2.
Dobroć Swą objawia nam,
On sam jest sprawiedliwy.
Wielkie cuda działa w nas,
jest wierny w miłości Swej.

3.
Grajcie Panu, chwalcie Go
na cytrze i na harfie.
Wszystkich instrumentów dźwięk
brzmi Panu – On Królem jest!

4.
Bowiem Pan przychodzi dziś,
by zbawić cały czas.
Wychwalajmy Jego moc,
radośnie śpiewajmy Mu!

Muzyka: C. Landry
Słowa i adaptacja: C.-E. Hauguel
© 1969, North American Liturgy Resources, 300 E Mc Millan St Cenna OH 45019, USA

Start typing and press Enter to search