… i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

Małżeństwo jest sakramentalnym znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. To podstawowe powołanie chrześcijan.

Dlaczego do Wspólnoty Emmanuel należą oboje małżonkowie?

Ponieważ Wspólnota Emmanuel ma wzmacniać a nie rozrywać wspólnotę małżeńską.

Czy małżeństwa we Wspólnocie Emmanuel są tak święte, że nie przeżywają trudności i kryzysów?

Przeżywają, ale szukając pomocy Emmanuela i wsparcia braci i sióstr we wspólnocie mają większe szanse wyjść z nich umocnione.

Czy koniecznie trzeba być we Wspólnocie Emmanuel, żeby wspólnie w małżeństwie przeżywać wiarę w Boga?

Nie trzeba, ale to zdecydowanie pomaga.

małżeństwo 1

Start typing and press Enter to search