Uwielbienie

Ludu Boży Pana chwal

Ref.
Ludu Boży Pana chwal,
wielkie są Jego dzieła.
Nasz Bóg obecny jest pośród nas
teraz i po wszystkie dni.

1.
Oddajmy Panu cześć
bo wielka Jego moc.
On Stwórcą naszym jest,
On Swe życie w nas tchnął.

2.
Błagajmy dzisiaj G0,
by łaskę Swą nam dał.
On Zbawcą naszym jest,
0d zła uwolnił nas.

3.
Tak nas ukochał Pan,
że przelał za nas krew.
Ta miłość łączy nas,
niech G0 wielbi nasz śpiew.

4.
On Ducha zsyła nam,
by darzył pełnią łask.
Duch Święty z nami jest,
On uświęca wciąż nas.

5.
Ojcu, Synowi cześć,
Duchowi chwała, cześć.
On Zbawcą naszym jest,
poprzez wieki. Amen.

Tytuł oryginalny: Rendons gloire à notre Dieu (REF: 13-34)
Słowa i muzyka: Emmanuel Songs (J.-F. Léost)
© 1998, Editions de l’Emmanuel, 26 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search