Ksiądz Piotr Mazurkiewicz

Ksiądz Piotr, absolwent Wydziału Elektrycznego PW (1983), ukończył Seminarium Duchowne w Warszawie i w 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował potem na ATK, gdzie rozpoczął pracę naukowo – dydaktyczną, a w 1996 r. obronił doktorat z zakresu socjologii. W roku 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych w roku 2009.

Wspólnotę Emmanuel spotkał w roku 1997. Od tamtego czasu wiernie uczestniczy w jej życiu i dziełach ewangelizacyjnych jako kapłan. Od wielu lat pełni też rolę asystenta kościelnego Wspólnoty, do której to wstąpił, ku wielkiej radości braci i sióstr, w roku 2012.

Bardzo lubi góry – letnie wędrówki po tatrzańskich szlakach i narciarskie wyprawy zimą. Kiedy pozwalają na to czas i odległość do pokonania, jako środek lokomocji wybiera rower.

Ksiądz Henryk Otremba

Ksiądz Henryk święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. W tym samym roku przez krótki okres czasu był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Katowicach Brynowie. Ze Wspólnotą zetknął się w 1997 r. przy okazji wyjazdu na ŚDM do Paryża i od tego czasu utrzymywał z nią stały kontakt. W latach 1998-2001 pełnił posługę w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, a następnie, do czasu wyjazdu do Francji, pracował w parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębim-Zdroju. Od roku 2002 do 2004 przebywał na stażu w parafii St. Giniez w Marsylii. Tam też oficjalnie podjął swoje pierwsze kroki we Wspólnocie. Pracował jako kapłan Wspólnoty Emmanuel najpierw przez 2 lata w formacyjnym Domu Św. Józefa w Namur w Belgii, a następnie przez 6 lat był wikariuszem w parafii wspólnotowej Notre Dame de l’Arc w Aix-en-Provence.

Obecnie jest proboszczem w parafii pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Mysłowicach

Lubi grać na gitarze.

Ksiądz Wojciech Janyga

Ksiądz Wojtek pochodzi z Poznania a z wykształcenia jest prawnikiem. Wspólnotę Emmanuel poznał w 2000 r. w akademiku w Bonn, dzięki przyjacielowi, z którym organizowali modlitwy dla studentów. Członkiem Wspólnoty jest od 2002 r. i to właśnie tam zdecydował się odpowiedzieć na powołanie do kapłaństwa. Święcenia przyjął w 2012 r.

Uwielbia góry, sport (szczególnie koszykówkę) i podróże, zwłaszcza wyprawy rowerowe po Polsce wschodniej i południowo – wschodniej. Pasjonuje się Biblią i teologią, interesuje się też historią i filozofią. Bardzo lubi czytać: z książek najbardziej zainspirował go “Władca Pierścieni”, a filmem, z którym łączy najlepsze wspomnienia z młodości jest “Indiana Jones”.

Najcenniejszy dar od Pana Boga, poza rodziną, to wspaniali przyjaciele, zapewnia, że nic cenniejszego na tym świecie nie ma i ma nadzieję, że choć ich na ten świat ze sobą nie przyniósł, to przynajmniej ich stąd z pomocą Bożą zabierze do Nieba.

Obecnie jest proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie (na Wrzecionie).

Ksiądz Artur Kasprzak

Pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. Otrzymał święcenia prezbiteratu w 2000 r. w diecezji kaliskiej. Od 2016 r. jest wykładowcą teologii w zakresie dogmatyki i teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Obecnie jest rezydentem w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie (na Wrzecionie).
Ksiądz stowarzyszony Wspólnoty Emmanuel.

Ksiądz Mikołaj Dobosz

Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2015. Od 2018 roku jest członkiem Wspólnoty Emmanuel. Obecnie służy jako wikariusz w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie (na Wrzecionie). Duszpasterz Nastolatków, grupy “Wypłyń na Głębię”.
Ksiądz stowarzyszony Wspólnoty Emmanuel.

Ksiądz Michał Borowski

Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2023. Obecnie wikariusz w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie (na Wrzecionie).

Ksiądz Mateusz Szybiak

Pochodzi z Krzeszowic. W maju 2021 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Warszawskiego Kardynała Nycza. Obecnie posługuje w parafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim.
Po rozeznaniu z odpowiedzialnymi, w tym roku niezaangażowany w misje wspólnotowe.
Członek Stowarzyszenia Kleryckiego Wspólnoty Emmanuel.

Seminarzysta Piotr Fadavi

Pochodzi z Kłobucka, student lingwistyki stosowanej. Przebywa na formacji w seminarium prowadzonym przez Wspólnotę Emmanuel, a obecnie odbywa swoje praktyki w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach.

Seminarzysta Michał Tarasiewicz

Seminarzysta w Seminarium Warszawskim.
Członek Wspólnoty Emmanuel.

ksieza2023_easy-resize.com_

Start typing and press Enter to search