Dzieci są wielkim darem ale i zadaniem dla wszystkich. KAŻDY RODZIC PRAGNIE DLA SWOICH DZIECI DOBRA i aby kochały Boga i służyły Mu. Dlatego pragniemy mówić dzieciom o Bogu i uczyć je Jego Miłości, tak by spotkały Go bardzo osobiście. Pragniemy, aby naszym dzieciom było ze sobą dobrze, aby czuły, że na naszych weekendach są ważne, kochane i bardzo potrzebne!

Jako rodzina – rodzice wraz z dziećmi stanowimy całość, dzieci uczestniczą więc z nami w życiu wspólnotowym.

Na każde spotkanie przygotowujemy zajęcia odpowiadające okresowi roku liturgicznego, nawiązujące do zbliżających się wydarzeń i odpowiednie do wieku dzieci. Są one w tym samym czasie, co zajęcia rodziców. Dzieci bardzo lubią zajęcia plastyczne – i zawsze podejmują się ich z chęcią i radością. Wykonują wspaniale prace, niektóre bardzo trudne i wymagające precyzji. Dużą radość sprawia im nauka ról do przedstawień, które później zmieniają się w mini spektakle. Swoją dziecięcą prostotą i radością wzbudzają wśród oglądających wzruszenie, uśmiech, łzy i refleksje. Scenariusze oparte są na treściach religijnych.

Dzieci dobrze rozumieją sprawę wspólnego świętowania i bycia ze sobą przy wspólnym stole, dlatego też przygotowują samodzielnie „cacka” kulinarne (naleśniki, gofry, sałatki, ciasta…) Gdy mamy więcej czasu, razem chodzimy na basen, lody, spacery, plac zabaw, gramy w piłkę. Staramy się, aby ktoś z młodzieży powiedział im „mini” konferencje – komentarz do Ewangelii. Najpiękniejsze słowa słyszymy na pożegnanie – już niedługo się zobaczymy i będziemy razem.

Dzieci podzielone są na różne grupy wiekowe i mają dostosowany do swojego wieku program. Najmłodsza grupa czyli 3-5 lat ma swój program, podczas którego poprzez zabawę odkrywają swoją wiarę. Starsze dzieci 6-9 lat mają spotkania dostosowane do swojego wieku. Kolejna grupą są dzieci 10-13 lat, które spotykają się raz w miesiącu podczas swojego weekendu. Stąd każde dziecko jest otoczone opieką i czuje się ważne w kontekście życia wspólnotowego

dzieci 1 wąskie

Start typing and press Enter to search