Uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze do obu części kursu (podręczniki „Kompas” i „Mapa”), zawierające:

 • Konferencje , które są nagrane w trakcie nauczania wygłoszonego podczas pierwszego wieczoru miesiąca, a następnie umieszczone na stronie – przydatne do powtórnego odsłuchania,
 • Pisemny skrót każdej konferencji, na ogół rozsyłany mailem do uczestników kursu,
 • Ćwiczenia,
 • Szczegółowe omówienie kursu wraz z poradami dla ekip prowadzących Kurs Zacheusza

Podstawowym narzędziem potrzebnym na kursie jest książka ćwiczeń.

Książka ta jest już przetłumaczona z francuskiego na wiele innych języków: hiszpański, włoski, duński, portugalski, czeski, angielski, w tym także na język polski.

Książka przedstawia ogólne wprowadzenie do nauczania, cytaty z Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła i z różnych Encyklik Papieskich, jak również czyste kartki dostępne do wykonania ćwiczeń. Pierwsza część “Kompas” pomaga nam znaleźć nasze miejsce w świecie i druga część “Mapa” daje nam klucz do oszacowania naszych relacji z innymi. Jak przewidują założenia kursu, można zrobić przerwę pomiędzy “Kompasem” i “Mapą”.

Kompas, pierwsza część, obejmuje 4 tematy:

 • Udział w Dziele Stworzenia.
 • Służyć dobru wspólnemu.
 • Właściwe korzystanie z posiadanych dóbr.
 • Troska o ubogich.

Mapa, druga część, obejmuje kolejne 4 tematy:

 • Władza: czym jest sprawowanie władzy dla chrześcijanina.
 • Życie we wspólnocie: zasady organizacji życia społecznego.
 • Jedność i wolność  – jak budować społeczeństwo solidarne i wolne.
 • Chrześcijańska sztuka życia – podsumowanie kursu.

Start typing and press Enter to search