Kurs Zacheusza jest praktyczną metodą, zawierającą nauczanie, osobistą modlitwę i ćwiczenia oraz grupy dzielenia. Kurs Zacheusza obejmuje 7 głównych tematów oraz podsumowanie:

Część I 
(5 miesięcy): KOMPAS”, pozwala określić kierunek naszej drogi i jest podzielony na następujące tematy:

 • Udział w Dziele Stworzenia
 • Służyć wspólnemu dobru
 • Właściwe korzystanie z posiadanych dóbr
 • Troska o ubogich

Część II
(4 miesiące): „MAPA”, pozwala dokonać diagnozy naszych relacji z innymi i naszego zaangażowania w życiu społecznym. Dzieli się na następujące tematy:

 • Sprawowanie władzy
 • Współtworzenie wspólnoty
 • Jedność i wolność
 • Chrześcijańska sztuka życia (podsumowanie kursu)

Każdemu tematowi poświęca się jeden miesiąc, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • pierwszy wieczór – konferencja, na której spotykają się wszyscy uczestnicy kursu.
 • w czasie 2 tygodni po konferencji – jest czas na indywidualne wykonanie pierwszej serii krótkich, codziennych ćwiczeń
 • drugi wieczór – to czas dzielenia się w małych grupach, po 7 – 8 osób; dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, postępami i trudnościach na drodze Zacheusza oraz wymieniania się doświadczeniami (które rzadko bywają takie same!)
 • w czasie kolejnych 2 tygodni uczestnicy wykonują drugą serię ćwiczeń, które stanowią okazję do pogłębienia tematu, także w oparciu o wybrane teksty nauczania Kościoła oraz modlitwę (adorację, medytację, lectio Divina).

Bardzo istotny jest także czas spędzany razem – doświadczenie braterstwa w czasie trwania kursu oraz w przerwie pomiędzy jego pierwszą a drugą częścią jest najistotniejszą cechą wyróżniającą kursu.

Wszystkie spotkania zaczynają się modlitwą uwielbienia.

Kurs trwa cały rok i nie jest teoretycznym nauczaniem Nauki Społecznej Kościoła. Przeciwnie umożliwia on praktycznie każdemu przyjąć tę Naukę tak, aby być chrześcijaninem w świecie, w którym osiągamy spełnienie i świętość. Jego celem jest przeżycie stopniowej przemiany sposobu myślenia i zachowania tak, aby były zgodne z planem Bożym.

W trakcie kursu stopniowo będziesz mógł odkryć, że wiara katolicka dostarcza narzędzi, które umożliwią Ci:

 • przeprowadzanie analizy tego, co przeżywasz i tego co dzieje się wokół Ciebie,
 • dostrzeganie wielu różnych aspektów życia osobistego, rodzinnego, społecznego, politycznego,
 • podejmowanie decyzji.

Odkryjesz też, że jest naprawdę możliwe żyć chrześcijaństwem na co dzień, nie tylko w niedzielę i nie tylko w życiu prywatnym. Jeżeli się wahasz, to odwagi może Ci dodać myśl, że wiele osób już przeszło tę drogę i wszyscy powtarzają to samo: kurs Zacheusza zmienił ich życie i sposób w jaki patrzą na innych ludzi i na świat.

Droga Zacheusza jest procesem, który opiera się na zaufaniu.

Aby Twoja przemiana była możliwa, wymaga wiernego zobowiązania i cierpliwości, ponieważ zabiera czas. Niektórzy podążają drogą Zacheusza przez kilka kolejnych lat, aby pogłębić zrozumienie poszczególnych tematów.

Start typing and press Enter to search