CO TO JEST DROGA ZACHEUSZA?

Kurs Zacheusza jest czasem osobistej i duchowej przemiany, doświadczanej w we wspólnocie oraz nauką prawdziwej sztuki chrześcijańskiego życia.

Droga Zacheusza jest programem formacji duchowej adresowanym głównie do wiernych świeckich, którzy pragną pogłębić swoje życie chrześcijańskie w różnych wymiarach codzienności – rodzinnym, zawodowym, społecznym i/lub politycznym. Kurs opiera się na Społecznej Nauce Kościoła Katolickiego, ale nie stanowi cyklu wykładów z jej zakresu, ani też zbioru ogólnych rozważań na temat jej praktycznych konsekwencji. To propozycja drogi rozwoju duchowego, pozwalająca przeżywać jedność i spójność w życiu codziennym. To prosta i efektywna metoda, która poprzez konkretne sposoby prowadzące do uświęcenia integruje wszystkie sfery naszego życia: duchowego, rodzinnego, społecznego i zawodowego.

Kurs Zacheusza pomaga rozwijać talenty, żeby byś szczęśliwym.

Nauka Społeczna Kościoła jest mądrością na nasze czasy, zarazem nowoczesną, jak i dynamiczną, ale również realistyczną. Wprowadza ona w nasze życie spojrzenie miłości i wolności. Pozwala nam odnaleźć swoje miejsce, na naszą miarę i na nasze możliwości, tak żeby rozwijać złożone w nas talenty i żeby po prostu być szczęśliwym.

Kurs Zacheusza pomaga nam stawać się takimi, jakimi naprawdę powinniśmy być – osobami spełnionymi.

O bogactwie życia chrześcijańskiego stanowi to, że odchodzi ono od rutyny, zakazów, a pomaga wypracować dobry program życiowy. Dzięki temu możemy,  zrozumieć, co jest naszym życiowym celem i jak być świadkami Dobrej Nowiny w dzisiejszym świecie.

Kurs Zacheusza pokazuje uczestnikom drogę osobistego spełnienia, która przejawia się w podejmowaniu służby dla innych, wierności Ewangelii, pracy nad spójnością życia.

To Droga, która dzięki praktycznym ćwiczeniom, odnoszącym się do codziennego życia, prostemu, przystępnemu nauczaniu, dzieleniu w grupie, a także modlitwie pomaga we wzrastaniu podczas wszystkich naszych aktywności: zawodowych, rodzinnych, kościelnych, społecznych czy politycznych.

POCZĄTKI

Natchnienie do zorganizowania kursu Zacheusza pojawiło się w 2005 roku, we Wspólnocie Emmanuel, we Francji. Jego twórcą jest Pierre-Yves Gomez, brat konsekrowany we Wspólnocie, profesor zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania w Lyonie (EM Lyon). Formuła kursu powstała w oparciu o doświadczenie życia braterskiego i apostolskiego we Wspólnocie Emmanuel, a także z inspiracji kursami Alfa oraz Ćwiczeniami ignacjańskimi.

Kurs poprowadzono najpierw w Lyonie, potem, w zwięzłej, skróconej formie, odbywał się podczas sesji letnich w Paray-le-Monial, a następnie był organizowany w różnych częściach Francji, Europie i na innych kontynentach. Obecnie w świecie odbywa się od 40 do 50 kursów rocznie, a ich liczba stale rośnie.

JAK ZORGANIZOWANY JEST KURS ZACHEUSZA?

Kurs Zacheusza jest praktyczną metodą, zawierającą nauczanie, osobistą modlitwę i ćwiczenia oraz grupy dzielenia.

Kurs nie jest teoretycznym nauczaniem Nauki Społecznej Kościoła. Przeciwnie, umożliwia każdemu zdecydowanie przyjąć tę Naukę, tak aby być chrześcijaninem w świecie, w którym osiągamy spełnienie i świętość.

Poza tym wszystkim, kurs wymaga wierności i cierpliwości, ponieważ ta przemiana wymaga czasu. Niektórzy podążają drogą Zacheusza przez kilka kolejnych lat, aby pogłębić zrozumienie poszczególnych tematów. Aby pozostać wiernym codziennym ćwiczeniom, dobrze jest nie mieć zbyt wielu innych aktywności w czasie tego roku. Kurs będzie z pewnością dobrze spędzonym czasem, gdyż pomoże ci wyznaczyć kierunek twojego dalszego życia i przyszłych aktywności.

DLA KOGO?

Każdy z nas ma wielką rolę do odegrania w Bożym Planie, we wszystkich aspektach naszego życia codziennego.

Punktem wyjścia i inspiracją dla „Drogi Zacheusza” jest fragment z Ewangelii świętego Łukasza (19, 1-10). Jezus mówi do Zacheusza: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.

Jezus zwraca się tymi słowami do każdego z nas. Wzywa nas po imieniu i wyraża swoje wielkie, naglące pragnienie spotkania z każdym, chce być z nami tam, gdzie żyjemy, przebywamy każdego dnia – w domu, w pracy, w środowisku społecznym.

Tak więc Droga Zacheusza przeznaczona jest dla każdego chrześcijanina, który pragnie, by wyznawana przez niego wiara miała większy wpływ na jego codzienne aktywności, który szuka sensu codziennego życia i jego spójności z podejmowanymi praktykami religijnymi (niedzielną Mszą świętą, modlitwą, zaangażowaniem, rekolekcjami).

W kursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani: młodzi i seniorzy, pracujący zawodowo lub bezrobotni, studenci i emeryci, matki lub ojcowie opiekujący się dziećmi w domu, ludzie żyjący w małżeństwie lub w stanie wolnym.

Start typing and press Enter to search