Forum Zacheusza - 1.Oficjalne logo Forum Zacheusza

W dniach 29 kwietnia do 1 maja 2016r. odbyło się w Paray-le-Monial Forum Zacheusza. Jego temat opierał się na ostatniej encyklice Papieża Franciszka i brzmiał:

Laudato Si – jak żyć by przemieniać świat?

Encyklika zaczerpnęła swój tytuł z pieści św. Franciszka “Laudato si, mi Signore” – “Bądź pochwalony, Panie mój”.

Święty Franciszek w swym hymnie wychwalał piękno Bożego Stworzenia. Przypominał, że jesteśmy z prochu ziemi (Rdz.2.7), nasze ciało jest zbudowane z pierwiastków naszej planety, powietrze pozwala oddychać, a woda ożywia nas i odnawia. Uczył, że ziemia jest naszym wspólnym domem, o który trzeba dbać i troszczyć się, jest jak piękna matka biorąca nas w ramiona (1).

Wobec tego “jaki rodzaj świata chcemy przekazać tym, którzy będą po nas, dorastającym dzieciom?” – zapytał w swojej encyklice Papież Franciszek.   To doprowadza nas do zastanowienia się nad sensem istnienia i podstawowymi wartościami życia: “po co się narodziliśmy? w jakim celu pracujemy? dlaczego, ta ziemia nas potrzebuje?”

Nie żyjemy wyizolowani z naszego środowiska, ale jesteśmy ważnym jego ogniwem. Możemy tak żyć, że nie będziemy niszczyć ziemi i piękna stworzenia, a więc tego, co jako dar dostaliśmy od Boga lub przeciwnie – doprowadzimy do zagłady tego świata. Dlatego w odpowiedzi na encyklikę Laudato si, uczestnicy Forum starali się odpowiedzieć na pytania:

  1. Jaki sposób życia proponuje nam Kościół, żeby być liderem ochraniającym i przemieniającym świat?
  2. Na jakie problemy wskazuje Papież Franciszek w encyklice Laudato Si?
  3. Co ja konkretnie, na moim poziomie, mogę zrobić żeby zmienić świat? 

W tym roku forum obchodzone było szczególnie odświętnie, bowiem Droga Zacheusza obchodziła swoje 10-lecie. Przyjechało około 650 uczestników, w tym czworo z Polski.

Te trzy dni były czasem refleksji i modlitwy, odkrycia i pogłębienia Nauki Społecznej Kościoła, poznania wiarygodnego programu życia w społeczeństwie naszych czasów.

Było to wydarzenie specjalne w Roku Miłosierdzia Bożego obchodzone przez Wspólnotę Emmanuel.

Start typing and press Enter to search