REJESTRACJA
REJESTRACJA
niepełnoletni - zgody
niepełnoletni - zgody

OPIEKUN

Dla osób niepełnoletnich warunkiem koniecznym uczestnictwa w FORUM MŁODYCH jest uzyskanie zgody opiekuna prawnego na udział oraz w przypadku osób poniżej 16 roku życia, wskazanie opiekuna* na czas FORUM.
Jeśli nie masz z kim przyjechać wpisz w formularzu rejestracyjnym numer do Twoich Rodziców/Prawnych opiekunów – skontaktujemy się z nimi.
*

1. Opiekunem  może być jedynie osoba, która ukończyła 18 rok życia, jest zarejestrowana (będzie na FORUM) oraz w formularzu ZGODY RADZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ w wydarzeniu wyraziła pisemną zgodę, na bycie opiekunem podczas FORUM danej osoby niepełnoletniej (w Formularzu Zgody jest wymagana również Zgoda prawnych opiekunów niepełnoletniego uczestnika na uczestnictwo oraz przekazanie opieki Opiekunowi).
2. Opiekunem może być jedynie osoba tej samej płci, co niepełnoletni uczestnik – podopieczny.
3. Jeden Opiekun może mieć w swojej pieczy nie więcej niż 10 osób, w przypadku liczniejszych grup wymagana jest większa liczba opiekunów

Start typing and press Enter to search