formularz
formularz
niepełnoletni - zgoda
niepełnoletni - zgoda

 

FORUM MŁODYCH (WIEK 14-19 LAT)
24 – 29 lipca 2022, Laski k/Warszawy

Organizator: Katolicka Wspólnota Emmanuel – Polska (https://emmanuel.info.pl)
Miejsce: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
https://goo.gl/maps/9tM7Pk1w9Twy7Q8D6

Koszt uczestnictwa w forum: 550 zł (z wyżywieniem i noclegiem – POTRZEBNY WŁASNY ŚPIWÓR!!!!)
Płatności należy dokonać (PO ZAREJESTROWANIU SIĘ ;)) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r.
– przedłużone do 10 lipca 2022!!!

Konto wpłat:
Wspólnota Emmanuel – Polska
65 1140 2004 0000 3702 8204 8466
Tytułem: Forum Młodych – imię i nazwisko uczestnika

Koszty nie mogą stanąć na przeszkodzie w uczestnictwie w spotkaniu, dlatego w przypadku niemożności dokonania pełnej opłaty prosimy o kontakt: rejestracja@emmanuel.info.pl, te. 506 066 622

REZYGNACJA zasady:
1. W przypadku Rezygnacji należy dokonać zgłoszenia w formie e-mailowej na adres: rejestracja@emmanuel.info.pl
2. W przypadku rezygnacji do dnia 30 czerwca 2022 – zwrot 100% kosztów
3. W przypadku rezygnacji między 30 czerwca a 10 lipca 2022 – zwrot 50% kosztów
4. W przypadku rezygnacji po 10 lipca 2022 – koszty nie są zwracane.
Rezygnacja z przyczyn losowych będzie rozpatrywana indywidualnie.

***

Forum Młodych(ВІК 14-19)
24-29 липня 2022 р., Ласки під Варшавою

Організатор: Католицька громада Еммануїл – Польща (https://emmanuel.info.pl)
Місце: Шкільно-освітній центр для сліпих дітей Ружа Чацка
https://goo.gl/maps/9tM7Pk1w9Twy7Q8D6

Вартість участі у форумі: 550 злотих (з харчуванням та проживанням – ПОТРІБНИЙ ВАШ СПАЛЬНИЙ МІШОК !!!!)
Оплату необхідно здійснити (ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ;)) не пізніше 30 червня 2022 року.
– zapisy przedłużone do 10 lipca 2022!!!

Депозитний рахунок:
Громада Еммануїла – Польща
65 1140 2004 0000 3702 8204 8466
Назва: Молодіжний форум – ім’я та прізвище учасника

Витрати не можуть перешкодити вам взяти участь у зустрічі, тому, якщо ви не можете здійснити повну оплату, зв’яжіться з нами за адресою: registracja@emmanuel.info.pl, тел. 506 066 622

ПРАВИЛА ЗРЕЗИГНУВАННЯ:
1. У разі зрезигнування, будь ласка, надішліть електронний лист на адресу: registracja@emmanuel.info.pl
2. У разі зрезигнування до 30 червня 2022 року – 100% повернення
3. У разі зрезигнування з 30 червня по 10 липня 2022 року – відшкодування 50%
4. У разі зрезигнування після 10 липня 2022 року – витрати не повертаються.
Зрезигнування з поважних причин розглядатиметься індивідуально.

 

 

OSOBY NIEPEŁNOLENIE muszą być pod opieką OPIEKUNA
1. Opiekunem może być jedynie osoba, która ukończyła 18 rok życia, jest zarejestrowana oraz w FORMULARZU ZGODY wyraziła pisemną zgodę, na bycie opiekunem podczas FORUM danej osoby niepełnoletniej (w Formularzu Zgody jest wymagana również Zgoda prawnych opiekunów niepełnoletniego uczestnika na uczestnictwo oraz przekazanie opieki Opiekunowi).
2. Opiekunem może być osoba tej samej płci, co niepełnoletni uczestnik – podopieczny.
3. Jeden Opiekun może mieć w swojej pieczy nie więcej niż 10 osób, w przypadku liczniejszych grup wymagana jest większa liczba opiekunów

***

Неповнолітні повинні перебувати під опікою ОПІКУНА
1. Опікуном може бути лише особа, якій виповнилося 18 років, яка зареєстрована та у ФОРМІ ЗГОДИ надала письмову згоду бути опікуном під час ФОРУМУ над даною неповнолітньою дитиною (форма згоди також вимагає згоди законних опікунів). неповнолітнього учасника для участі та передачі опіки опікуну).
2. Опікуном може бути особа тієї ж статі, що й неповнолітній учасник – підопічний.
3. Один опікун може піклуватися про не більше 10 осіб, у випадку більших груп потрібно більше опікунів.

Start typing and press Enter to search