Pre-Synod

Tłumaczenie ze strony:

Przygotowania do Synodu w młodości, wiary i rozeznania powołania miała decydujący obrót: od 19 do 24 marca 2018 r 300 młodych ludzi zebrało się w Rzymie jastrzębi papieża wystawiać swoje poglądy. I poczuli “potraktowani poważnie”. Młodzi ludzie z Emmanuela byli tam reprezentowani, mówią nam o tym.

Wywiad z o. Janezem Rusiem, przedstawicielem Wspólnoty Emmanuel na pre-synodzie.

donna cerca donna Foggia Spędziłeś tydzień w Rzymie pracując z młodymi ludźmi na całym świecie. W jakiej atmosferze to się odbyło?
 Atmosfera tego pre-synodalnego spotkania była prawdziwym doświadczeniem katolickości Kościoła. Obecne były prawie wszystkie kraje, w tym kraje, które zazwyczaj nie były prezentowane, takie jak Iran, Irak, Samoa czy Laos.
Doświadczyliśmy obecności Ducha Świętego w Jego Kościele. Dał prawdziwą siłę w dyskusji i badaniach.A potem cały ten czas przeżywano w wielkiej braterskiej radości. W większości nie znaliśmy się, a mimo to przez cały czas panowała prawdziwa radość.

  uomo cerca donna Catania Na czym polegało twoje spotkanie?
 Pre-Synod wydarzył się w Rzymie. Mieliśmy 6 dni pracy od poniedziałku do soboty. W poniedziałek rano odwiedził nas Papież, był z nami, interweniował po 5 świadectwach młodych ludzi z 5 kontynentów, a następnie 5 lub 6 pytań młodzieżowych, na które odpowiedział Papież.

Dziś rano nastąpiła praca w małych grupach językowych. Mieliśmy 20 grup. 9 w języku angielskim, 4 w języku hiszpańskim, 4 w języku włoskim i 3 grupy w języku francuskim. Od poniedziałku w południe do soboty południe grupy pracowały nad proponowanymi pytaniami. 2 sesje plenarne pozwoliły nam skomentować tekst, który zredagowaliśmy.

  coppia cerca uomo Verona Jak przygotowałeś tę wstępną synod?
 Powróciliśmy do kardynała Baldisserri, sekretarza generalnego Synodu, dokumentu, który na kilku stronach wyraŜał doświadczenia społeczności Emmanuel w duszpasterstwie młodzieŜy.

Podkreślono znaczenie osobistego spotkania z Panem, znaczenia osobistego kontaktu i działań następczych, znaczenia formacji integralnej, intelektualnej, duchowej i ludzkiej.

Świadczyliśmy również o naszych dobrych doświadczeniach związanych z niektórymi rodzajami wydarzeń duszpasterskich, takich jak duże zgromadzenia, mniejsze regularne spotkania i doświadczenie MSB.

  uomo cerca donna Matera Jakie są wysokie oczekiwania młodych ludzi, którzy wyszli z pre-synodu?
 Papież nalegał, aby młodzi ludzie wyrażali się bez uprzedzeń i bez tabu, aby zobaczyć, co mówią młodzi ludzie, w tym niekatolicy, niewierzący i przedstawiciele innych religii. To, co wyszło z tego czasu pracy w prawdzie, jest podsumowane w 2 wielkich pragnieniach młodych ludzi:

-l’authenticité. Młodzi ludzie chcą widzieć prawdziwych świadków Jezusa i towarzyszy, aby ich kochać i iść z nimi.

– integralna formacja. We wszystkich aspektach życia i osoby młodzi ludzie mają prawdziwe pragnienie formacji.

  donna cerca uomo Viterbo Co znajduje się w dokumencie z twojej pracy?

en dokument jest podzielony na 3 części:

1. Wyzwania i szanse dla młodych ludzi we współczesnym świecie: Sytuacja młodych ludzi została zbadana przez pytanie, co dotyczy młodych ludzi i co je buduje.

2. Wiara i powołanie, rozeznanie i towarzyszenie: więcej uwagi poświęcono młodym ludziom w świecie kościelnym. Nasze pytania koncentrowały się wokół relacji między młodością, Jezusem, wiarą i Kościołem.

3. Działalność edukacyjna i duszpasterska Kościoła: nasza ostateczna refleksja doprowadziła do środków, które należy wprowadzić, szczególnie w dziedzinie wsparcia i szkolenia.

 

czytaj więcej:

Les jeunes ont été pris au sérieux au pré-synode

Start typing and press Enter to search