Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego 2017 – Dzień szósty

online dating community Dzień 6: środa 31 maja

marriages from online dating Nawiedzenie świętej Elżbiety

buscar pareja en uruguay gratis  Jak  Maryja reaguje na  działanie Ducha Świętego?

leer libros en linea de amor Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56.

W owym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy.
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. 
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, 
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia. 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
święte jest imię Jego. 
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 
nad tymi, co się Go boją. 
Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na swe miłosierdzie.
jak przyobiecał naszym ojcom, 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». 
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Komentarz

To wydarzenie z życia Maryi następuje bezpośrednio po Zwiastowaniu, kiedy to Maryja doświadcza wylania Ducha Świętego. Duch Święty zstąpił na Nią i poczęła Zbawiciela świata. Podczas Zwiastowania, Maryja usłyszała też od anioła, że jej starsza krewna jest od sześciu miesięcy w ciąży. Jaka jest jej reakcja, pod wpływem działania Ducha Świętego? Pojawia się w niej troska o krewną. Nie koncentruje się na sobie, napełniona miłością, choć sama spodziewa się dziecka, wyrusza w drogę, by pomóc Elżbiecie. Kontemplujmy Maryję, wzór miłości. Kontemplujmy dzieło Ducha, Ducha miłości i współodczuwania, który skłania Maryję do daru z siebie, choć nikt jej o to nie prosi. Za sprawą daru, który czyni Maryja, Duch Święty zstępuje na Elżbietę i dziecko, noszone przez nią pod sercem, które doznaje poruszenia. Elżbieta wydaje okrzyk zdumienia: « A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” My także przyjmijmy Maryję do siebie; pozwólmy by nas nawiedziła. Ona sprowadzi na nas Ducha Świętego tak, jak sprowadziła Go na Elżbietę.

Słowo papieża Franciszka :

Pochylcie się nad biednymi, nad potrzebującymi, by dotknąć w ich ciele poranionego ciała Jezusa. Pochylcie się nad nimi, proszę!

Umacniając naszą relację z Panem, Duch Święty wprowadza nas w nową dynamikę braterstwa. Za sprawą Jezusa, który jest bratem dla każdego z nas, zyskujemy nowe odniesienie względem siebie nawzajem, nie jesteśmy już bowiem sierotami, ale dziećmi tego samego, dobrego i miłosiernego Ojca. A to zmienia całkowicie relacje między nami! Możemy odtąd postrzegać siebie jako braci i siostry, a różnice między nami pomnażają jedynie radość i zachwyt, związane z przynależeniem  do jednej rodziny.

Zadanie dnia:

  • Podejmę akt miłości, pozostający w zasięgu moich możliwości i w szczególny sposób zwrócę się tego dnia do Maryi. Podzielę się tym na spotkaniu we fraterni, na domostwie lub z osobami, z którymi wspólnie odmawiam z nowennę.
  • Napiszę krótką modlitwę (dwie linijki) do Ducha Świętego, związaną z  dzisiejszym postanowieniem.

Start typing and press Enter to search