DZIEŃ 8

W oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego …

Piotr Goursat 2

“Bardzo ważne, by posługiwać się tym wszystkim, czym obdarza nas Pan! […] Trzeba korzystać z prezentów, które dostajemy od Niego, – bo inaczej możemy je stracić. To niesłychane, co nam się przydarza w miłości Pana Jezusa, spływa na nas deszcz łask, a chcę wam powiedzieć, że to dopiero początek!…” 

Piotr Goursat

bractwo-przyciski-ldii

1Kor 12,7-11

Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.  Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,  innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu,  innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

1. Przyjdź do naszych serc,
o Duchu, wskaż drogę pokory.
Przyjdź, przygotuj nas,
by godnym być Twego Królestwa.
Przyjdź, umocnij nas
i w próby czas nas nie opuszczaj
Przyjdź, napełnij nas, zdrój życia w Tobie jest.

Ref. Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus,
Glorificamus te!

2. Przyjdź do naszych serc, o Duchu, daj nam ukojenie.
Przyjdź i utul nas, dziś okaż nam swe miłosierdzie.
Przyjdź z pokojem swym, chcemy jak Ty dawać go światu.
Przyjdź, radość nam daj, która u Ojca jest.

3. Przyjdź do naszych serc, swe dary wlej i nas uświęcaj.
Przyjdź i z nami walcz o prawdę i o sprawiedliwość.
Przyjdź, oczyszczaj nas, niech Ojca blask nas dziś ogarnie.
Przyjdź, rozjaśnij mrok, swym światłem oświeć nas.

Zakończenie:
Deo Patri sit Gloria,
Et Filio, qui a mortuis,
Surrexit ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen (x 4)

Tytuł oryginalny (FR): Glorificamus te (REF 18-10-PL)
Słowa i muzyka: Wspólnota Emmanuel (B. Pavageau)
© 2010, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
© 2019, Wspólnota Emmanuel – Polska, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search