DZIEŃ 7

W oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego …

Piotr Goursat 2

“Pan żąda od nas: «Bądźcie doskonali, jak Ojciec mój jest doskonały.» Po ludzku jest to niemożliwe, trzeba, więc, żeby On sam przyszedł nam z pomocą. Pan czyni to, dając nam Ducha Świętego, który jest uświęcicielem! To Duch sprawia, że stajemy się święci, a więc, jeśli zdobędziemy Ducha Świętego, zdobędziemy świętość! «U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe.»”

Piotr Goursat

bractwo-przyciski-ldii

Rz 8,5-6

Ci, bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność, bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju.

(wg Rz 8,14-15)

Ref. Święty Duch, Boga Ojca dar,
na synów powołuje nas.
Swoją wolność darował nam,
w niej uwielbiony będzie Pan.

1. To Boża miłość tworzy z nas
synów światłości, ziemi sól.
Przez Ducha moc dla świata dziś
miłości znakiem chcemy być.

2. Miłością wielką jest nasz Bóg,
na własny obraz stworzył nas.
Miłujmy wszyscy tak jak On
miłością, którą daje nam.

3. My, w których mieszka Święty Duch,
już nie musimy lękać się,
bo wybrał Bóg każdego z nas
i swoim dzieckiem nazwać chciał.

4. Nie bójmy się w świętości żyć,
sam Chrystus Pan ukochał nas.
Otwórzmy dla nadziei drzwi,
pokoju znakiem chciejmy być.

5. Maryja poprowadzi nas,
Ona miłości drogę zna.
Matka Chrystusa, którą Pan
za Matkę ofiarował nam.

Tytuł oryginalny (FR): L’Esprit Saint qui nous est donné (REF: 10-26-PL)
Słowa: B. Mélois, muzyka: G. du Boullay
© 1991, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui – 75013 Paris
© 2014, Wspólnota Emmanuel – Polska, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search