DZIEŃ 3

W oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego …

Piotr Goursat 2

“Prosimy Pana: „Przyjdź, rozpal moje serce, przebij je, przemień je”, a potem mówimy do siebie: „No i nic się nie stało!” Po pierwsze, trzeba mieć nadzieję i wiedzieć, że modlitwa do Ducha Świętego na pewno zostanie wysłuchana. Sam Pan tak powiedział, to absolutnie jasne. Więc jeżeli będziemy wciąż prosić o to, błagać Pana, to pewnego pięknego dnia, kiedy On tego zapragnie, nasze serca zostaną przemienione.”

Piotr Goursat

bractwo-przyciski-ldii

Ez 36,26-27

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.

O Duchu, przyjdź, ożywiaj nas

1. Niech Boży ogień płonie w nas,
Ty, Duchu Święty, to spraw.
Niech płomień Twój rozpali nas,
miłość Twa niech wznieci żar.

Ref. O Duchu, przyjdź i natchnij nas
śpiewem płynącym z niebios bram.
Baranka hymn, zwycięską pieśń
wraz ze świętymi chcemy wznieść

2. W serca nam nowe imię wpisz:
“Jezus zmartwychwstały jest”.
To On w nas życie nowe tchnął,
dla Niego śpiewajmy pieśń.

Amen! Amen! Amen! Amen!

Tytuł oryginalny (FR):  Inspire-nous un chant nouveau (REF 24-05-PL)
Słowa i muzyka: Wspólnota Emmanuel (B. Pavageau)
© 2018, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
© 2019, Wspólnota Emmanuel – Polska, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search