DZIEŃ 2

W oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego …

Piotr Goursat 2

“Musimy się modlić, żeby łaska Boża ogarnęła nas i przeniknęła, żeby nas porwała i przemieniła. Jeśli tak się nie stanie, zatrzymamy się na powierzchni nas samych. Pierwszym krokiem jest modlitwa. Trzeba ustalić minimum czasu, jaki będziemy regularnie poświęcać modlitwie. Pan oczekuje tego od nas.”

Piotr Goursat

bractwo-przyciski-ldii

Ef 2,8-10

“Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy, bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali”

Ref. Duch Boży to tchnienie Twe.
Duch Boży to ognia żar.
Duch Boży jest pociechą nam,
On uświęca nas.

1. Przyjdź już dziś do naszych serc.
Przyjdź już dziś i nawiedź nas.
Przyjdź już dziś i ożyw nas.
Przyjdź, czekamy, przyjdź!

2. Przyjdź już dziś w świętości swej.
Przyjdź, bądź prawdą naszych serc.
Przyjdź i miłość rozpal w nas.
Przyjdź, czekamy, przyjdź!

3. Przyjdź już dziś zgromadzić nas.
Przyjdź już dziś ogarnąć nas.
Przyjdź już dziś odnowić nas.
Przyjdź, czekamy, przyjdź!

Tytuł oryginalny (FR): Esprit de Dieu, souffle de vie (REF: 05-22-PL)
Słowa i muzyka: Wspólnota Emmanuel (J.-M. Morin / P. V. Mugnier)
© 1982, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui – 75013 Paris
© 2014, Wspólnota Emmanuel – Polska, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search