DZIEŃ 13

W oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego …

Piotr Goursat 2

“Potrzeba, by było nas wielu – wiele osób, które naprawdę słuchają Pana. Nie chodzi tylko o liczbę, ale o przede wszystkim o głębię – o nasz wewnętrzny rozwój. Musimy coraz więcej się modlić, trwać na adoracji, i szczerze, wytrwale prosić Pana, żeby uzdolnił nas do swojej służby. Bo Panu jest spieszno… Coraz pełniej angażujmy się w służbę, i coraz mocniej jednoczmy się w modlitwie, z której wypływa nasze działanie.”

Piotr Goursat

bractwo-przyciski-ldii

Dz4,32-37

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je  i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.  Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy “Syn Pocieszenia”, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów.

1. Duchu Boga na nas zstąp,
by odnowić dzieci swe,
Duchu Święty, przyjdź, ogniem rozpal nas.
W serca wlej nam dary swe,
niech języki sławią Cię,
Duchu Święty, przyjdź, przemień życie me

Ref. Ty światło nam daj, na nowo stwórz nas.
Tchnij radość swą, nadziei rozpal znów żar.
Dodawaj nam sił, ożywiaj i spraw,
by poznał świat wielką miłość Twą w nas.

2. Ulecz ciała pełne ran,
z serca wymaż wszelki grzech,
Duchu Święty, przyjdź, ogniem rozpal nas.
Zabierz lęk i naucz nas,
jak świętymi być co dnia
Duchu Święty, przyjdź, przemień życie me.

Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus./bis

3. Panie daj nam Łaskę, by
w prawdzie i miłości żyć,
Duchu Święty, przyjdź, ogniem rozpal nas.
Chcemy przyjąć światło
Twe, ono wolność daje nam,
Duchu Święty, przyjdź, przemień życie me.

Tytuł oryginalny (FR): Esprit de lumière, Esprit créateur (REF 21-04-PL)
Słowa i muzyka: Wspólnota Emmanuel (L. Pavageau)
© 2014, Editons de l’Emmanuel, 37 rue de l’Abbé Grégoire, 75006 Paris.
© 2016, Wspólnota Emmanuel – Polska, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search