DZIEŃ 12

W oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego …

Piotr Goursat 2

„Uwielbiajmy razem Boga, dziękujmy Mu…”

Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękujemy, że zesłałeś nam Twojego Ducha. […] Proszę Cię, niech nie wyglądamy już dłużej jak umarlaki, tylko jak zmartwychwstali. Zachowaj nas w radosnym skupieniu, ale spraw, żebyśmy się weselili, trwając w Tobie. Ty jesteś naszą radością. Chrześcijaństwo to radość. Jeśli nie mamy tej radości, nie jesteśmy w Prawdzie, bo nie trwamy w Miłości. Cieszymy się, bo jesteśmy kochani. Kochamy Miłość, a Ona nas przemienia.

Piotr Goursat

bractwo-przyciski-ldii

1 Tes 5,16-22

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

(wg Ps 34)

Ref. Z radości krzycz, bo ukochał nas Bóg!
Sercem pokornym wyśpiewaj Mu pieśń!
Otwórz swe oczy, a zobaczysz, że
Bóg zawsze przy tobie jest.

1. Chcę błogosławić Pana każdego dnia.
Na ustach mych Jego chwała i cześć.
Ma dusza będzie chlubiła się w Nim.
Pokorni, weselcie się!

2. Jego Imieniu wspólnie oddajmy cześć,
On naszym Panem, ukazał swą moc.
Gdy Go szukałem, usłyszał mój głos,
od trwogi uwolnił mnie!

3. Spójrzcie na Niego i otrzyjcie swe łzy,
nie dozna krzywdy ten, kto przy Nim trwa.
Biedak zawołał, wysłuchał go Pan,
z ucisku wybawił go!

4. Błogosławiony, kto nadzieję w Nim ma.
Skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan.
Spojrzał z miłością i przygarnął mnie,
On pokój serca mi dał!

Tytuł oryginalny (FR): Criez de joie, pauvres de cœur (REF: 15-11-PL)
Słowa i muzyka: Wspólnota Emmanuel (A. Fleury)
© 2003, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui – 75013 Paris
© 2014, Wspólnota Emmanuel – Polska, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search