DZIEŃ 1

W oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego …

Piotr Goursat 2

“Pan stworzył puste miejsce w sercu każdego z nas. Kiedy przychodzi, wypełnia tę pustkę. Ale nie może wejść do serca, które jest zbyt zapchane… Są jednak dusze, które od lat wyczekiwały, prosiły Pana, żeby przyszedł i przemienił ten świat, modliły się o nową Pięćdziesiątnicę. I ona nadeszła, więc chodźmy, chodźmy razem z Jezusem! “

Piotr Goursat

bractwo-przyciski-ldii

Rz 13,12-14

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy, więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

 Ref. Przyjdź, Duchu zstąp, dziś ożyw całą ziemię
i ogień rozpal w nas, miłości Twojej znak.

1. Niech objawia się Twoja miłość, dobroć Twa.
Przyjdź do dzieci swych, swoją prawdę ukaż nam.
Przyjdź wyzwolić nas z więzów grzechu, śmierci, zła.
Pociesz, Panie, nas, Duchu, bądź wśród nas!

2. Przyjdź odnowić nas, miłość, wiarę rozpal w nas.
Chcemy służyć Ci i Kościołem Twym się stać.
Przyjdź, rozpalaj nas, aby każdy głosił, że
Jezus Panem jest!Duchu, bądź wśród nas!

3. Dary swe nam daj, byśmy żyli tak, jak chcesz.
Przyjdź, przemieniaj nas, Duchu Prawdy z nami trwaj.
Daj nam radość swą i świętości drogę wskaż.
Wypal, działaj sam, Duchu bądź wśród nas!

Tytuł oryginalny (FR): Esprit saint, Ô viens (REF 22-11-PL)
Słowa i muzyka: Wspólnota Emmanuel (F. Debœuf)
© 2016, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris
© 2019, Wspólnota Emmanuel – Polska, ul. Barska 2, 02-315 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Start typing and press Enter to search